Årsmöte 13/2

Årsmötet genomfördes mellan visningarna den 13/2. Årsmötets handlingar granskades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften från och med hösten 2020 kommer att vara 300 kr per medlemskort.