Våren 2023

Styrelsen önskar filmstudiovänner ett gott nytt filmår 2023. Filmprogrammet för våren 2023 är uppdaterat. Vårens program startar den 2 februari 2023. Observera datum. Sex filmer varannan torsdag. Vi är tacksamma för betalning via SFF; dvs digitalt. För mer information se fliken Medlem. Varmt välkomna!