Sammandrag av årsmötet 2019

Årsmötet med Sölvesborgs Filmstudio hölls den 14 mars kl 17:45, 2019 på Scala Bio

Ordf Agneta Arvidsson öppnande mötet och Ann-Sofie Persson-Testouri utsågs till sekreterare. Till justerare valdes Monica Berger samt ordf. Årsmötets handlingar godkändes och ansvarsfrihet beviljades.

Omval av följande styrelsemedlemmar: Agneta Arvidsson, Ann-Sofie Persson-Testouri, Petra Lehrmann samt Monica Berger. Tyvär har två styrelsemedlemmar bestämt sig för att avsluta sin tid i styrelsen för Sölvesborgs Filmstudio. Mats Holmén och Margreth Friström avtackades i sin frånvaro.

Medlemskort för hösten 2019 vanns av Elisabeth Eng.

Övrigt framkom: Filmstudion bör intensifiera marknadsföringen bland seniorer eftersom många tror att man måste köa för medlemskort. Med två visningar behövs inte det och detta bör framhållas till exempel vid en seniorvisning. I augusti jubilerar Scala Bio 100 år. Styrelsen kommer att delta i firandet. Återkommer med hur.