Information inför Filmstudion våren 2022

I nuläget är det tyvärr omöjligt för styrelsen i Sölvesborgs Filmstudio att åta sig den extra arbetsbelastning som kravet på uppvisat Covidpass innebär.Starten av vårens Filmstudio senareläggs därför. Under januari månad kommer styrelsen att förbereda programmet samt ytterligare undersöka möjligheten med digital betalning av medlemskort. Vårens första film kommer förhoppningsvis att visas någon gång i februari-mars. Vi räknar med att visa sex filmer i vanlig ordning, men kanske några av filmerna visas några torsdagar i följd. Mer information så småningom. På återhörande! mvh Styrelsen