Tack för hösten 2021!

Styrelsen framför sitt tack till medlemmarna och till Scala Bio för en lyckad nystart av Sölvesborgs Filmstudio. God Filmjul samt Gott nytt Filmår tillönskas er! Så snart vi bestämt program och tagit beslut om ev. restriktioner kommer vi att uppdatera hemsidan. Väl mött i januari hoppas vi! Styrelsen