Välkommen till Sölvesborgs Filmstudio

Filmvisningar är torsdagar kl 16:00 och 19:00 på Scala Bio. Pris per medlemskort 300:- för vuxna och 250:- för studerande. Stud. rabatt mot uppvisande av giltigt studentleg. Betalning med Swish eller kontant. Information om försäljning medlemskort, klicka på rubriken Medlem.

Fredag
7 jan, 2022

Information inför Filmstudion våren 2022

I nuläget är det tyvärr omöjligt för styrelsen i Sölvesborgs Filmstudio att åta sig den extra arbetsbelastning som kravet på uppvisat Covidpass innebär.Starten av vårens Filmstudio senareläggs därför. Under januari månad kommer styrelsen att förbereda programmet samt ytterligare undersöka möjligheten med digital betalning av medlemskort. Vårens första film kommer förhoppningsvis att visas någon gång i februari-mars. Vi räknar med att visa sex filmer i vanlig ordning, men kanske några av filmerna visas några torsdagar i följd. Mer information så småningom. På återhörande! mvh Styrelsen

Läs mer

Fredag
10 dec, 2021

Tack för hösten 2021!

Styrelsen framför sitt tack till medlemmarna och till Scala Bio för en lyckad nystart av Sölvesborgs Filmstudio. God Filmjul samt Gott nytt Filmår tillönskas er! Så snart vi bestämt program och tagit beslut om ev. restriktioner kommer vi att uppdatera hemsidan. Väl mött i januari hoppas vi! Styrelsen

Läs mer

SFF informerar

Se Jane Campions Pianot gratis via Filmrutan på Filmstudio:Play

Läs mer