Bli medlem

Vi fortsätter med dubbla föreställningar. Ännu finns utrymme för  fler cineaster! Film gör sig bäst på bio. Och särskilt bra i vår vackra biograf Scala. Så sprid gärna till vänner och bekanta!

Pris per medlemskort 300:- för vuxna och 250:- för studerande.

Medlemskort köps företrädesvis digitalt.

1. Via SFF:s  hemsida. Använd följande länk: solvesborg.filmstudio.se/medlemskort 

Medlemskort kan köpas från 11/1 till 2/2 via SFF:s hemsida.

Torsdag den 11/1 mellan klockan 16.00 och 18.00 samt torsdag 18/1 från klockan 16.00 kan kort köpas på Scala Bio av styrelsen.

Medlemskortet erhålls i anslutning till visningarna.

2. Kontant, gärna jämna pengar.

Medlemskort säljs samt hämtas endast i anslutning till filmvisningarna.

Medlemskortet ger inträde till samtliga filmer för vår- respektive hösttermin.

Obs! Vi får bara visa film för medlemmar och säljer därför medlemskort och inte biljetter.

Med Filmstudions dubblering av föreställningar vill vi fortsatt stödja Scala Bios verksamhet samt tillgodose den efterfrågan på kvalitetsfilm.

Vi hälsar gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna!