Bli medlem

Vi fortsätter med dubbla föreställningar. Det finns dock utrymme för att fler cineaster ska upptäcka att film gör sig bäst på bio. Och särskilt bra i vår vackra biograf Scala. Så sprid gärna till vänner och bekanta!

Pris per medlemskort 300:- för vuxna och 250:- för studerande.

Tre sätt att lösa medlemskort.

1. Via SFF hemsida. Använd följande länk: solvesborg.filmstudio.se/medlemskort 

Medlemskortet erhålls i anslutning till visningarna.


2. Swish  till numret 123 005 4106

3. Kontant, gärna jämna pengar.

Medlemskort säljs samt hämtas endast i anslutning till filmvisningarna.

Medlemskortet ger inträde till samtliga filmer för vår- respektive hösttermin.

Obs! Vi får bara visa film för medlemmar och säljer därför medlemskort och inte biljetter.

Av redovisningstekniska skäl måste vi skilja försäljningstillfällena åt och ber om förståelse för detta.
Med Filmstudions dubblering av föreställningar vill vi fortsatt stödja Scala Bios verksamhet samt tillgodose den stora efterfrågan vi har på kvalitetsfilm.

Vi hälsar gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till nystart.