Fredag
7 jan, 2022

Information inför Filmstudion våren 2022

I nuläget är det tyvärr omöjligt för styrelsen i Sölvesborgs Filmstudio att åta sig den extra arbetsbelastning som kravet på uppvisat Covidpass innebär.Starten av vårens Filmstudio senareläggs därför. Under januari månad kommer styrelsen att förbereda programmet samt ytterligare undersöka möjligheten med digital betalning av medlemskort. Vårens första film kommer förhoppningsvis att visas någon gång i februari-mars. Vi räknar med att visa sex filmer i vanlig ordning, men kanske några av filmerna visas några torsdagar i följd. Mer information så småningom. På återhörande! mvh Styrelsen

Läs mer

Fredag
10 dec, 2021

Tack för hösten 2021!

Styrelsen framför sitt tack till medlemmarna och till Scala Bio för en lyckad nystart av Sölvesborgs Filmstudio. God Filmjul samt Gott nytt Filmår tillönskas er! Så snart vi bestämt program och tagit beslut om ev. restriktioner kommer vi att uppdatera hemsidan. Väl mött i januari hoppas vi! Styrelsen

Läs mer

Torsdag
26 aug, 2021

Filmstudio hösten 2021

Nystart för Sölvesborgs Filmstudio torsdagen den 23/9. Medlemskortsförsäljning startar en timme före vardera visning. 70 medlemskort per visning säljs. Tänk på att hålla avstånd i kön.

Läs mer

Torsdag
13 aug, 2020

Filmstudio hösten 2020

Styrelsen Sölvesborgs filmstudio skjuter upp starten av höstens filmstudio. Eftersom rekommendationen om att undvika folksamlingar på över 50 personer består, kan vi varken visa de två återstående filmerna ut vårens program eller starta filmstudion. Vi återkommer så snart som möjligt med besked när vi kan nystarta filmstudion. Vi beklagar verkligen detta. Men vi hoppas att vi snart är igång igen. /Styrelsen

Läs mer

SFF informerar

Se Jane Campions Pianot gratis via Filmrutan på Filmstudio:Play

Läs mer